18,96€

Gesammelt

16

Heroes

< Umwelt- und Tierschutz

Sant Feliu de Llobregat

ADF Sant Feliu de Llobregat

Agrupació de Defensa Forestal Sant Feliu de Llobregat

< Umwelt- und Tierschutz

18,96€ Gesammelt

16 Heroes

ADF Sant Feliu de Llobregat | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

(Català) L'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Feliu de Llobregat, som una entitat sense afany de lucre, formada per propietaris forestals, ajuntament del municipi, la associació Amics de la Natura i voluntaris i voluntàries. Tenim com a finalitat la prevenció i extinció dels incendis forestals. El Helpfreely va destinat a la equipació del Voluntariat i per eines per la prevenció i extinció d'incendis forestals (Castellano) La Agrupación de Defensa Forestal de Sant Feliu de Llobregat, somos una entidad sin afán de lucro, formada por propietarios forestales, ayuntamiento del municipio, la asociación Amigos de la Natura y voluntarios y voluntarias. Tenemos como finalidad la prevención y extinción de los incendios forestales. El Helpfreely va destinado a la equipación del Voluntariado y herramientas para la prevención y la extincion de incendios forestales.

Einige der 16 Helden, die ADF Sant Feliu de Llobregat unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie ADF Sant Feliu de Llobregat, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

* Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘incendis forestals. * Col·laboració activa en l‘organització, el control i l‘ execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals. * Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran. * Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF. * Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de camins i punts d‘aigua. * Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.