0,00€

Gesammelt

1

Heroes

Stichting Marguerite-Marie Delacroix

< Gesundheit und Wohlbefinden

0,00€ Gesammelt

1 Heroes

Stichting Marguerite-Marie Delacroix | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De Stichting Marguerite-Marie Delacroix is een voorziening voor kinderen en volwassenen met een matig, ernstige en diepe mentale handicap en bijkomende problemen, en voor volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. In het dagcentrum voor volwassenen bieden wij een aangepast activiteitenprogramma aan aan personen die nog thuis verblijven. Voor elke persoon stelt het multidisciplinair team in overleg met de ouders en wettelijke vertegenwoordiger een individueel ondersteuningsplan op dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Einige der 1 Helden, die Stichting Marguerite-Marie Delacroix unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting Marguerite-Marie Delacroix, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.