1,14€

Gesammelt

5

Heroes

< Humanitäre Hilfe

Antwerp

sos syrian children

< Humanitäre Hilfe

1,14€ Gesammelt

5 Heroes

sos syrian children | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Alhoewel de toestand in Aleppo en omgeving steeds zorgwekkender wordt, doen wij al het mogelijke om hulp te bieden aan kinderen die tijdens het conflict in de stad zijn gebleven, maar ook aan kinderen die wonen op of gevlucht zijn naar het platteland.
SOS Syrian Children werkt nauw samen met partners ter plaatse die ons signaleren waar de kinderen nood aan hebben. Wij sturen hen financiële steun, zij kopen ginder aan en delen uit. Op die manier wordt er vlug, efficiënt en goedkoop geholpen.
We willen uitsluitend werken onbezoldigde vrijwilligers, zowel in België als in Turkije of Syrië.
SOS Syrian Children steunt behoeftige Syrische kinderen. Wij houden daarbij geen rekening met religie, etniciteit of politieke gezindheid van de kinderen of van hun ouders.

Einige der 5 Helden, die sos syrian children unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie sos syrian children, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

De vzw heeft enkel humanitaire doelstellingen. Wij nemen geen standpunt in in het conflict. SOS Syrian Children helpt kinderen omdat wij: - niet accepteren dat onschuldige kinderen de speelbal zijn van wereldmachten. - niet tolereren dat kinderen bang en getraumatiseerd zijn als gevolg van onderdrukking en geweld. - niet aanvaarden dat kinderen opgroeien in een onveilige omgeving zonder volwaardig onderwijs. - niet toestaan dat kinderen misbruikt, gefolterd of vermoord worden. - vinden dat elk kind recht heeft op een toekomst. - ervan overtuigd zijn dat de Syrische kinderen geen verloren generatie zijn. SOS Syrian Children wil Syrische kinderen tonen dat sommige mensen in het westen wel op de hoogte zijn van hun lijden en dat wel actie wordt ondernomen, ook al is het kleinschalig. SOS Syrian children wil via haar steun en hulp een positieve bijdrage leveren aan het wereldbeeld van de Syrische kinderen. De vzw heeft als missie de kinderen te doen beseffen dat EEN WERELD VAN LIEFDE EN MEDELEVEN PRIMEERT OP EEN WERELD VAN HAAT EN GEWELD, WAARVAN ZE DAGELIJKS GETUIGE ZIJN.

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.