0,56€

Gesammelt

2

Heroes

Dienstverleningscentrum Heilig Hart

< Gesundheit und Wohlbefinden

0,56€ Gesammelt

2 Heroes

Dienstverleningscentrum Heilig Hart | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De stichting Dienstverleningscentrum Heilig Hart werkt met meer dan 340 kinderen en volwassenen met een matig tot diep verstandelijke beperking. Voor deze stichting is het meest belangrijke de kinderen en volwassenen met een matige tot diepe mentale handicap. De grondtonen van dit streven zijn onderling respect en intensieve samenwerking tussen alle medewerkers en de wil om voortdurend te leren. Het wordt gekleurd door open communicatie, betrokkenheid en creativiteit.

Einige der 2 Helden, die Dienstverleningscentrum Heilig Hart unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Dienstverleningscentrum Heilig Hart, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.