23,32€

Gesammelt

22

Heroes

ALS Liga - Ligue SLA

ALS Liga België VZW

< Gesundheit und Wohlbefinden

23,32€ Gesammelt

22 Heroes

ALS Liga - Ligue SLA | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De ALS Liga behartigt de belangen van en creëert zorg op maat voor ALS-patiënten (pALS). Amyotrofische Laterale Sclerose is een ongeneeslijke en dodelijke zenuwspierziekte, fataal binnen gemiddeld 33 maanden na de diagnose. Je raakt gevangen in je eigen lichaam zonder kans op vervroegde vrijlating. De werking van de Liga heeft uitsluitend tot doel om de leefwereld van pALS te verbeteren. Zij hebben recht op bijstand van diverse aard: morele steun, hulpmiddelen, advies in hun contacten met overheid en zorgverstrekkers en erkenning van het ruime publiek. De Liga legt unieke contacten tussen pALS en derden, stelt haar hoop op het wetenschappelijk onderzoek en werkt aan de stimulering en financiering ervan via het fonds “A cure for ALS”.

La Ligue SLA prend à cœur les intérêts des patients SLA (pALS) belges et créé des soins sur mesure. La Sclérose Latérale Amyotrophique est une maladie neuromusculaire incurable et mortelle, fatale en moyenne 33 mois après le diagnostic. Vous devenez prisonnier de votre propre corps sans aucune chance de libération conditionnelle. La Ligue a pour but exclusif d’améliorer la qualité de vie des pALS. Ils ont droit à de l’aide diverse: du soutien moral, des dispositifs d’aide, des conseils dans leurs contacts avec le gouvernement et les aides-soignantes et la reconnaissance du grand public. La Ligue tisse des liens uniques entre les pALS et les tiers et son espoir repose sur la recherche scientifique qu’elle stimule et finance via "A cure for ALS"

Einige der 22 Helden, die ALS Liga - Ligue SLA unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie ALS Liga - Ligue SLA, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.